Informace o publikaci

Základní metodologie dokazování v právu

Autoři

ŠKOP Martin

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnuje základním aspektům dokazování, zejména po teoreticky metodologické stránce.
Související projekty: