Informace o publikaci

Comparison of running economy on different surfaces

Název česky Srovnání běžecké ekonomiky na různých površích
Autoři

KALINA Tomáš CHOVANCOVÁ Jaroslava

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Tento příspěvek srovnává běžeckou ekonomiku na různých površích (tartan, škvára a asfalt) vytrvalostních běžců (n = 10). Pro měření byly použity přístroje Oxycon Mobile, Tanita BC-543 a Polar S610i. Všichni probandi byli testování ve stejném typu závodní běžecké obuvi. Probandi běželi 4 úseky po 4 minutách o rychlostech 10, 12, 14 a 16 km/h se čtyřminutovou pauzou mezi úseky na každém povrchů. Sledovanými parametry byly průměrná spotřeba kyslíku (VO2; ml/min) resp. relativní spotřeba kyslíku přepočtena na hmotnost běžce (VO2/BM; ml/min/kg) při různých rychlostech. Rozdílnost metabolicko-energetických ukazatelů běžecké ekonomiky byla provedena pomocí post-hoc Fisherova LSD testu. Nebyly objeveny rozdíly (p < 0,05) mezi povrchy, nejnižší hodnoty (VO2 a VO2/BM) byly pozorovány na asfaltu. Rozdíly průměrných hodnot VO2/BM (při rychlostech 10, 12, 14, resp. 16 km/h) tartanu (35.76, 40.83, 47.25 resp. 54.51 ml/min/kg), škváry (34.91, 41.60, 47.48 resp. 54.28 ml/min/kg) a asfaltu (34.42, 39.20, 44.44 resp. 52.34 ml/min/kg) byly blízké chybě přístroje (50 ml/min), tudíž jediným závěrem je, že asfaltový povrch je nejvýhodnější podklad z pohledu energetických nároků pro vybraný konkrétní typ obuvi.
Související projekty: