Informace o publikaci

Meteorologie a klima ve výuce fyzice na základní škole

Autoři

MILÉŘ Tomáš

Rok publikování 2012
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Disertační práce se zabývá problematikou začlenění tématu meteorologie a klimatu do výuky na 2. stupni základních škol s důrazem na fyzikální obsah vzdělávání. V úvodní části jsou diskutovány problematické pojmy a shrnut stav vědeckého poznání o změně klimatu. Dále je analyzován stav vzdělávání o klimatu ve světě a v ČR. Diskutován je koncept klimatické gramotnosti, miskoncepce o počasí, klimatu a změně klimatu, cíle vzdělávání a vymezení výuky o klimatu ve vzdělávacích standardech. Na základě analýzy obsahu mezioborové vědy o klimatu a jejímu postavení v systému věd byla navržena transformace vědy o klimatu do didaktického systému v rámci přírodovědných předmětů a integrované přírodovědy se zvláštním zaměřením na fyzikální témata. V rámci práce byl proveden výzkum znalostí českých učitelů o klimatickém systému. Bylo navrženo kurikulum pro výuku meteorologie a klimatu na 2. stupni základnách škol. Práce obsahuje také vzorové fyzikálně zaměřené školní aktivity k výuce meteorologie a klimatu. Pracovní listy k těmto aktivitám jsou v obrazové příloze disertační práce.