Informace o publikaci

Petrofyzikální charakteristika hraničního intervalu devonu a karbonu v Moravském krasu

Autoři

KUMPAN Tomáš BÁBEK Ondřej KALVODA Jiří

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Famennian; Tournaisian; petrophysics; Líšeň Formation; Hangenberg Event
Popis Vůbec poprvé byly studovány petrofyzikální poměry D–C hraničního intervalu v horákovském a hostěnickém vývoji líšeňského souvrství Moravského krasu. Největší korelační potenciál z použitých metod má GRS. V horákovském vývoji lze na základě GRS detailně korelovat profi ly bez stratigrafi cky průkazných konodontů (Mokrá-východ) s biostratigrafi cky dobře datovanými profi ly (Lesní lom). Generelní GRS trendy pak umožňují korelaci mezi profi ly z faciálně odlišných vývojů (obr. 5). Těmito trendy jsou nízké hodnoty v sekvenci od zóny Pa. gr. expansa do zóny stř. Si. praesulcata, skokové zvýšení od vyšší části zóny stř./ sv. Si. preasulcata na první GRS pík, od kterého hodnoty v průběhu zón Si. sulcata s Si. duplicata klesají až k druhému GRS píku uvnitř zóny Si. duplicata. MS křivky nelze mezi jednotlivými profi ly detailněji korelovat a zřejmě odráží pozdější diagenetické přeměny magnetických minerálů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info