Informace o publikaci

Interpretace článku 5 odst. 1 nařízení Brusel I a hraničního určovatele "místo plnění" v případě B2B online smluv

Autoři

KYSELOVSKÁ Tereza

Druh Článek ve sborníku
Konference Cofola 2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2012/sbornik-cofola-2012.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova Brussels I Regulation; Article 5 section 1; place of performance; online business-to-business contracts
Popis Tento příspěvek se zabývá analýzou nařízení Brusel I a jeho alternativních pravidel pro založení mezinárodní pravomoci/příslušnosti soudů. Příspěvek je zaměřen na analýzu hraničního určovatele místo plnění v kontextu online business-to-business smluv.
Související projekty: