Informace o publikaci

Vitamin D – připomínka známých a přehled méně známých skutečností

Autoři

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana TŮMOVÁ Jana POLCAROVÁ Vlasta MELUZÍNOVÁ Hana

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova Vitamin D – bone – muscle - sarcopenia – cognitive functions – depression – cancer – autoimunity – diabetes mellitus
Popis Vitamin D jako jeden z liposolubilních vitaminů byl dosud v klinické praxi vázán na dětský věk a vývoj skeletu. V posledních letech však přicházejí četné nové informace o významně složitějším zapojení vitaminu D do celé řady pochodů a funkcí lidského organizmu. Současně se zavedením možnosti přímého stanovení sérové hladiny vitaminu D vyplývají skutečnosti o jeho možné dlouhodobě nedostatečné saturaci u značného procenta populace. Součástí přehledného článku jsou podkapitoly poskytující aktuální informace o vztahu vitaminu D k jednotlivým orgánovým soustavám a k jejich poruchám. Dlouhodobě nízká hladina vitaminu D byla prokázána jako závažný faktor úbytku kognitivních funkcí ve vyšším věku, dále jako faktor ovlivňující negativním způsobem nálady až po vznik deprese. Jako velmi významný se jeví vitamin D pro podporu imunity, diskutována je i jeho role ve vzniku nádorů. Z hlediska stále důležitějšího zachování soběstačnosti seniorů je významný průkaz role vitaminu D pro funkci svalu a udržení svalové hmoty, tedy v prevenci sarkopenie. V závěru přehledu je zmíněn i vztah vitaminu D ke schopnosti organizmu tolerovat autologní struktury, a tedy k autoimunitním chorobám a k oběma typům diabetu mellitu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info