Informace o publikaci

Návrh designu výzkumu shluků a sekvencí strategií učení se cizímu ve vazbě na vzdělávací výsledky žáků

Logo poskytovatele
Autoři

VLČKOVÁ Kateřina JANÍK Miroslav BRADOVÁ Jarmila

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Zkoumání shluků a sekvencí strategií učení a jejich orchestrace představuje jednu z nových metodologických otázek v oblasti teorie osvojování cizího jazyka. Příspěvek prezentuje design navrhovaného výzkumu a diskutuje o jeho metodologických a konceptuálních limitech. Vycházíme z premisy, že strategie se nevyskytují izolovaně, nýbrž ve shlucích a sekvencích, a rozhodující pro úspěšnost učení je kvalita jejich orchestrace. Shluky a sekvence strategií jsou zkoumány u typických učebních situací spojených s používáním a osvojováním jednotlivých řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech). Strategie jsou zjišťovány na základě přímého i nepřímého (videozáznam) pozorování, myšlení nahlas a navazujícího vybavovacího interview se žáky. Úspěšnost orchestrace strategií je hodnocena na základě úspěšnosti řešení dané jazykové situace, resp. úlohy expertním ratingovým posouzením. V tomto smyslu si klademe také otázku, které typy shluků a sekvencí strategií jsou charakteristické pro úspěšné/neúspěšné řešení úloh a s jakými dalšími parametry z hlediska jedince jsou spojeny. Pro zjišťování těchto parametrů navrhujeme použití dalších výzkumných nástrojů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info