Informace o publikaci

Pohlavní rozdíly v potravinových preferencích u adolescentů – přenášejí se i do konzumace?

Autoři

FIALA Jindřich KUKLA Lubomír

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktický lékař
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Hygiena
Klíčová slova nutrition; diet; gender differences; food preferences; consumption; adolescents
Popis Úvod: Výživa výrazně ovlivňuje zdraví, a proto je důležité poznat faktory, určující výběr a složení stravy. Patří mezi ně chuťové, respektive potravinové preference. Cílem studie bylo zjistit, zda se liší potravinové preference mezi oběma pohlavími, a do jaké míry se preference promítají do konzumace. Metodika: V souboru 1655 dospívajících věku 15 let v oblasti Brna byly pomocí dotazníkového vyšetření zjišťovány jednak obliba (preference), jednak frekvence konzumace u 56 potravinových a nápojových položek, a následně byly analyzovány rozdíly mezi pohlavími. Výsledky: Potravinové preference se mezi pohlavími významně liší, přičemž preference dívek lze označit za výrazně zdravější. Z 10 nejoblíbenějších je v souladu se zdravou výživou u dívek 6 položek, u chlapců pouze 2 položky. Dívky výrazně pozitivněji vnímají zeleninu syrovou, cereální výrobky a čerstvé ovoce, a naopak výrazně negativněji vnímají sádlo, hamburger, uzeniny, červené maso, masné výrobky, vnitřnosti a sycené limonády. Mezipohlavní rozdíly v preferencích byly statisticky významné u 48 % položek. Co se týče skutečné konzumace, mezipohlavní rozdíly jsou podstatně menší než u preferencí. Desítka nejkonzumovanějších položek je u obou pohlaví zcela shodná, liší se jen pořadím. Rovněž v desítce nejméně konzumovaných položek je mezi pohlavími dobrá shoda, a to v 8 položkách. Z 10 nejoblíbenějších položek se u chlapců nachází pouze jediná položka (ovoce čerstvé) mezi 10 nejkonzumovanějšími, u dívek se z desítky nejoblíbenějších nacházejí mezi nejkonzumovanějšími 2 položky (ovoce čerstvé, zelenina syrová, sýr). Závěr: U adolescentů byly zjištěny výrazné mezipohlavní rozdíly v preferencích, kdy preference dívek byly jednoznačně blíže zdravé stravě. Preference se však příliš nepromítají do konzumace. Uváděná spotřeba se od preferencí výrazně odlišuje, a to tak, že celkově mnohem více koresponduje se zdravou stravou. Na rozdíl od preferencí jsou mezipohlavní rozdíly ve skladbě konzumované stravy jen velmi malé. Výsledky ukazují, že výběr stravy je u obou pohlaví velmi modifikovatelný vnějšími vlivy, které dokáží potlačit i pohlavní rozdíly v preferencích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info