Informace o publikaci

Univerzita na řece Odře. In: Časopis pro právní vědu a praxi.

Autoři

TAUCHEN Jaromír DÁVID Radovan

Rok publikování 2012
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V posledních letech se v akademické sféře klade stále větší důraz na to, aby akademičtí pracovníci podnikali studijní a vědecké stáže na zahraničních univerzitách. Zahraniční pobyt tak tvoří jednu z důležitých a nepostradatelných součástí akademického vzdělání a dnes se považuje již za samozřejmost. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v tomto směru motivuje své akademické pracovníky a vytváří jim ve srovnání s jinými institucemi dlouhodobě pro výjezdy do zahraničí velmi dobré organizační a materiální podmínky. Z nabídky pobytů v rámci „Družeb mezi partnerskými univerzitami 2012“ jsme si v letošním roce vybrali univerzitu v polské Vratislavi (Wroclawi), která je z České republiky poměrně dobře dostupná jak po železnici, tak i automobilem, neboť se tato slezská metropole a čtvrté největší město Polska nachází nedaleko českých hranic.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info