Informace o publikaci

Třetí osoby a práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí

Autoři

DÁVID Radovan

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní fórum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova execution; enforcement of decision; civil procedure; third party
Popis Ochrana třetích osob patří mezi stěžejní principy exekučního práva nejen v České republice. Vzhledem k tomu, že faktickým výkonem rozhodnutí může docházet k zásahu do práv třetích osob, zakotvuje současná právní úprava základní prostředky jejich ochrany. Konkrétně se jedná o návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu dle § 68 exekučního řádu1 a vylučovací žalobu dle § 267 občanského soudního řádu.2 Žádný z těchto procesních předpisů o uvedeném principu výslovně nehovoří, užívá však termínu právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (exekuci). Zákon na žádném místě nezakotvuje výčet těchto práv, a to ani výčet demonstrativní. Cílem tohoto příspěvku je proto vytvoření základního přehledu práv nepřipouštějících výkon rozhodnutí, a to i za využití dosud publikovaných děl tuzemských i zahraničních autorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info