Informace o publikaci

Využívání didaktických řídících stylů v tělesné výchově na 2. stupni základní školy : výsledky analýzy

Autoři

SLIACKY Jiří

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Příspěvek popisuje výběr výzkumného vzorku a jeho popis pro potřeby videostudie tělesné výchovy realizované ve spolupráci IVŠV PdF MU Brno, KPS FSpS MU Brno a KTV PdF MU Brno. Dále shrnuje hlavní pohledy na spektrum didaktických řídících stylů a jeho přínos pro výuku tělesné výchovy. Hlavními body příspěvku jsou charakteristika kategoriálního systému pro kódování, cíle analýzy videodat z pohledu didaktických řídících stylů a výsledky této analýzy. Výsledky jsou prezentovány z pohledu procentuálního podílu jednotlivých kategorií kategoriálního systému, z pohledu procentuálního podílu využívaných didaktických řídících stylů a dále vzájemným porovnáním výsledků u učitelů s 2 – 5 lety praxe a 11 – 14 lety praxe a u učitelů ze škol do 200 žáků a ze škol nad 700 žáků. Na výsledky jsou potom navázány závěry z nich plynoucí a témata pro diskusi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info