Informace o publikaci

SRDEČNÍ INTERVAL JAKO „MATOUCÍ“ PROMĚNNÁ VE STANOVENÍ VÝVOJE KARDIOVASKULÁRNÍCH PARAMETRŮ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Autoři

ZÁVODNÁ Eva HONZÍKOVÁ Nataša NOVÁKOVÁ Zuzana SVAČINOVÁ Jana BUDINSKAYA Ksenia ŠŤASTNÁ Jana HRSTKOVÁ Hana

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Jeden z nejznámějších parametrů, tzv. „matoucí“ parametr, který zkresluje interpretaci vztahů závislé a nezávislé proměnné, je věk. Nedávná naše studie však ukázala (Závodná, CJPP 2006; 84: 1275-1283), že další takovou proměnnou v kardiovaskulárních studiích může být i často používaný srdeční interval (SI), ze kterého se vypočítává většina běžně stanovovaných parametrů hodnotících srdeční variabilitu. Cílem studie bylo ukázat, do jaké míry jsou parametry krátkodobé variability srdeční frekvence závislé na SI, popřípadě na srdeční frekvenci (SF). Vyšetřili jsme celkem 433 zdravých dětí a adolescentů ve věku 11-20 let pomocí kontinuálního záznamu krevního tlaku po dobu 5 min s regulovaným dýcháním na 20 dechů/min. Ze záznamu byla stanovena průměrná hodnota SI [ms], SF [Hz] a jejich směrodatné odchylky (SISD, SFSD) jako parametry krátkodobé variability. V naší skupině jsme nalezli statisticky významnou závislost mezi věkem a SI (r=0,437; p<0,001) nebo věkem a SF (r=-0,444; p<0,001). Vztah mezi SISD a SI byl také statisticky významný (r=0,549; p<0,001), stejně tak byl SFSD závislý na SF (r=0,279; p<0,001). Jednoduchá Pearsonova korelační analýza ukázala nezávislost SISD na věku (r=0,007; p=NS), ale SFSD s věkem významně klesal (r=-0,430; p<0,001). Oba parametry variability (SISD i SFSD) zkoumané multiregresní analýzou významně klesají s věkem (p<0,001). Zatímco multiregresní analýza potvrdila velmi těsný vztah mezi SISD a SI (p<0,001), tak vztah mezi SFSD a SF byl výrazně oslaben (p<0,05). Závěrem můžeme shrnout, že celková variabilita srdeční frekvence stanovená jako směrodatná odchylka (SISD i SFSD) ve věkovém rozmezí 11-20 let klesá. Tento fakt nebylo dříve možno klasickou korelační analýzou ukázat, protože variabilita srdeční frekvence běžně počítána jako směrodatná odchylka (SISD) ze srdečního intervalu je na průměrném SI významně závislá. Průměrná hodnota SI v této souvislosti sehrává úlohu „matoucí“ proměnné, která zastřela vývojové změny variability.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info