Informace o publikaci

NKT-like Cells are Expanded in Solid Tumour Patients

Název česky Zvýšený počet NKT-like buněk u pacientů se solidními nádory
Autoři

ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ Lenka VALÍK Dalibor BUDINSKÁ Eva FRGALA Tomáš BAČÍKOVÁ Libuše DEMLOVÁ Regina

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova NKT like cells; cancer; CD3+ CD56+ cells; flow cytometry; breast neoplasms
Popis CD3+ CD56+ NKT-like buňky produkují značné množství prozánětlivých cytokinů a mají schopnost zprostředkovat lýzu maligních buněk. Za použití průtokové cytometrie jsme hodnotili absolutní počet NKT-like buněk v periferní krvi jedinců z referenční populace, přičemž střední hodnota zde byla 0,085 . 109/l. Průměrný počet NKT-like buněk u pacientů s diseminovaným nádorovým onemocněním byl 2,65krát vyšší než v referenční populaci. Počet CD3+ CD56+ buněk u pacientů se solidní malignitou, kteří dosáhli kompletní remise onemocnění, byl srovnatelný s referenční populací. U pacientek s karcinomem prsu s iniciálně (před zahájením terapie) zvýšeným počtem NKT-like jsme pozorovali trend k prodlouženému přežití bez progrese onemocnění. Ze studie vyplývá, že CD3+ CD56+ NKT-like buňky mají potenciál potlačovat rozvoj nádoru a jejich počet je zvýšen u určitých typů epiteliálních nádorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info