Informace o publikaci

Study of Planck's law with a small USB grating spectrometer

Logo poskytovatele
Název česky Studium Planckova zákona pomocí malého mřížkového USB spektrometru
Autoři

NAVRÁTIL Zdeněk DOSOUDILOVÁ Lenka JURMANOVÁ Jana

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Physics Education
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://stacks.iop.org/0031-9120/48/289
Doi http://dx.doi.org/10.1088/0031-9120/48/3/289
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Planck law; optical spectroscopy; USB spektrometer
Popis V tomto článku prezentujeme experiment studující Planckův vyzařovací zákon. Spektra vyhřáté pece a halogenové žárovky byla za různých podmínek změřena malým mřížkovým USB spektrometrem a proložena křivkou danou Planckovým zákonem. Teplota určená regresí byla srovnána se srovnávacím měřením teploty. Ukazujeme, že i spektrometry s omeeným rozsahem vlnových délek mohou být ke studiu Planckova zákona použity. Teplota určená z regrese se v rámci nejistoty blížila výsledkům srovnávaných metod.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info