Informace o publikaci

Localization of c-MYB in differentiated cells during postnatal molar and alveolar bone development

Autoři

LUNGOVÁ Vlasta BUCHTOVÁ Marcela JANEČKOVÁ Eva TUCKER Abigail S KNOPFOVÁ Lucia ŠMARDA Jan MATALOVÁ Eva

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0722.2012.01004.x
Obor Morfologické obory a cytologie
Klíčová slova c-myb; tooth; postnatal; bone; cytodifferentiation
Popis Transkripční faktory rodiny Myb jsou v mnoha tkáních spojovány s vysokou proliferací a nediferencovaným stavem buněk. Nově se objevují informace naznačující rovněž účast těchto molekul v samotném diferenciačním procesu. V této práci jsme sledovali expresní profily c-MYB během postnatálních stádií myší molární odontogeneze imunohistochemickým přístupem. Spolu s nadbytkem proteinu c-MYB v proliferačních zónách jsme potvrdili přítomnost tohoto proteinu také v diferencovaných ameloblastech, odontoblastech a osteoblastech. Kromě toho jsme c-Myb nalezli rověž v cementoblastech a alveolárních fibroblastech. Tyto údaje naznačují, že c-Myb se účastní regulačních procesů během diferenciace a mineralizace tvrdých tkání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info