Informace o publikaci

Povaha profesního vidění u studentů učitelství: pilotní studie

Autoři

MINAŘÍKOVÁ Eva

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://capv2012.pedf.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/03/Sbornik.pdf
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova profession; professional vision; video sequences
Popis I přes mnohé debaty je v současné době považováno učitelství za profesi a učitel za profesionála. Jako jeden ze znaků profese představil Goodwin (1994) profesní vidění – soubor diskursivních praktik, skrze které profesionálové poznávají aspekty situace důležité pro jejich profesi. Podle Sherinové (2007), která uvedla tento pojem do pedeutologického výzkumu, zahrnuje procesy selektivní pozornosti a na vědění založeného uvažování. V našem výzkumu odkazuje uvažování založené na vědění k procesům reprezentování, interpretování, vysvětlování, predikování, hodnocení a navrhování alternativ a alterací výukových situací. Tato pilotní studie zkoumala uvažování založené na vědění jakožto součást profesního vidění studentů učitelství anglického jazyka a literatury. Nástrojem sběru dat byl VideoWeb, elektronické učební prostředí využívající videosekvence z reálných hodin. Studenti shlédli čtyři videosekvence, které následně písemně komentovali. V současné době probíhá jejich kvalitativní obsahová analýza. Výsledky skrze zastoupení jednotlivých dimenzí uvažování založeného na vědění poukáží na jeho povahu u studentů učitelství, a mohou tak být východiskem pro další výzkumy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info