Informace o publikaci

Is increased resistance of colorectal carcinoma cells to cytotoxic agents caused by the c-Myb-dependent activation of p38MAPK and PI3K/Akt signaling pathways?

Logo poskytovatele
Název česky Je zvýšená rezistence buněk kolorektálního karcinomu k cytotoxickým agens způsobena c-Myb-dependentní aktivací p38MAPK a PI3K/Akt signálních drah?
Autoři

PEKARČÍKOVÁ Lucie KNOPFOVÁ Lucia ŠMARDA Jan

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Zvýšená hladina proteinu c-Myb v kolorektálních karcinomech je spojována se špatnou prognózou pacientů. Cílem naší studie bylo objasnit roli proteinu c-Myb v kontrole přežívání/smrti buněk kolorektálního karcinomu po expozici cytotoxickým agens. Výsledky měření buněčné viability průtokovou cytometrií ukázaly, že protein c-Myb snižuje citlivost buněk kolorektálního karcinomu k cisplatině a doxorubicinu. V buňkách se zvýšenou hladinou proteinu c-Myb jsme detekovali zvýšenou hladinu fosforylovaných forem p38MAPK a Akt kináz. Užitím specifických inhibitorů p38MAPK a PI3K jsme zjistili, že c-Myb-dependentní aktivace p38MAPK je zodpovědná za nižší citlivost kolorektálních buněk k cisplatině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info