Informace o publikaci

Pojem informace jako anomálie v informační vědě

Autoři

STODOLA Jiří

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ProInflow: časopis pro informační vědy
Fakulta / Pracoviště MU

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Citace
www http://pro.inflow.cz/pojem-informace-jako-anomalie-v-informacni-vede
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova scope of the term; information science; information; definitions; conceptual analysis; concepts
Popis Předmětem článku je analýza pojmu informace, který je chápán jako určitá anomálie v informační vědě. Nejprve je stručně pojednáno o rozsahu pojmu informace.. Poté je proveden rozbor 23 významných definic pojmu informace, které vznikly v rámci informační vědy a příbuzných oborů. Ze zjištěných údajů jsou pak vyvozeny některé závěry o povaze pojmu informace a je učiněn pokus o nastínění jeho dalšího osudu v rámci informační vědy. Jedním ze závěrů je, že informace je pravděpodobně pojem, který se nějakým způsobem týká veškeré reality, tedy že jde o pojem, kterému se v klasické logice říká pojem transcendentální. Tato skutečnost se s ohledem na to, že informační věda je oborem speciálním, jeví jako závažný metodologický problém, který má tři možná řešení: transformaci informační vědy ve vědu univerzální, zúžení pojmu informace na pojem speciální nebo nahrazení pojmu informace pojmem jiným.
Související projekty: