Informace o publikaci

Faciální analýza lokality Rohožník

Logo poskytovatele
Autoři

DOSTÁLOVÁ Michala

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V této práci se věnuji faciální analýze badenských řasových vápenců lokality Rohožník. Studovaná lokalita se nachází 14 km od Malacek (SR) na východním okraji vídeňské pánve. Práce sestává z rešeršní časti zaměřené na stratigrafii vídeňské pánve a z vlastních výsledků studia mikrofacií. Odebrané vzorky náleží k sandberským vrstvám svrchního badenu. Jedná se o řasové vápence, které obsahují červené řasy, korály, mechovky, další bioklasty a dále výplň mikritem a sparitem. Cílem práce byla analýza výbrusového materiálu a zařazení 12 vzorků do klasifikačních skupin dle Dunham (1962). Po vyhotovení planimetrické analýzy bylo určeno, že vzorky spadají do bioklastické, rodolitové, řasovo-mechovkové, řasovo-korálové a sparitové mikrofacie. Facie byly určeny jako rudstone, bindstone, bafflestone, packestone a brekciový sparit. Z uvedených výsledků lze také charakterizovat prostředí sedimentace řasových vápenců. Provedená analýza je ve shodě s Baráthem (1993).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info