Informace o publikaci

Městský veřejný prostor : interpretativní přístup.

Autoři

POSPĚCH Pavel

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/163-sociologicky-casopis-1-2013/3301
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova city; public space; urban order; social control; rules of conduct
Popis Příspěvek představuje teoretickou diskusi nad pojmem „veřejný prostor“ s ohledem na jeho různé významy, jeho normativní a historické definice a jeho vztah k prostoru soukromému. Na základě de Certeauova rozlišení mezi místem a prostorem je veřejný prostor definován jako přesahující materiální rozměr městského prostoru. Článek obhajuje tezi, že veřejný prostor vzniká v procesu interakce mezi společenským životem ve městě a procesy jeho regulace. Pojem společenský život zde označuje především fenomenologickou dualitu, vztahující se k pobytu na veřejných prostranstvích, který je vnímán jako zároveň vzrušující a ohrožující. Regulace, naproti tomu, zahrnuje vnitřní a vnější kontrolu jednání. Vnitřní kontrola je, na základě klasických prací Goffmana a Lofland a jejich výzkumů městské interakce, představena jako konstitutivní prvek „městského řádu“, sady pravidel, která regulují naše jednání ve veřejném prostoru. V závěru článku je navržen interpretativní přístup ke studiu veřejného prostoru. Veřejný prostor je v tomto přístupu pojímán jako – ač materiálně ohraničený – proces produkce a reprodukce sdílených významů, které jsou připisovány jednotlivým místům. Jako sdílená zásoba vědění je také předmětem socializace a vyjednávání.
Související projekty: