Informace o publikaci

Tracing decadal environmental change in ombrotrophic bogs using diatoms from herbarium collections and transfer functions

Logo poskytovatele
Autoři

POULÍČKOVÁ Aloisie HÁJKOVÁ Petra KINTROVÁ Kateřina BAŤKOVÁ Romana CZUDKOVÁ Markéta HÁJEK Michal

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Environmental Pollution
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.04.007
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova epibryon; diatoms; bogs; sampling; transfer function
Popis Středoevropská horská vrchoviště, která patří mezi zranitelné a ohrožené biotopy, byla vystavena intenzívním lidským vlivům během 20. století. Rekonstruovali jsme subrecentní chemismus vody a hladinu vody pomocí přenosových funkcí na základě druhového složení rozsivek, kalibrovaných moderním datovým souborem. Herbářové položky rašeliníků sbírané mezi lety 1918 a 1998 byly zdrojem historické informace o rozsivkách. Klasifikovali jsme je podle identity mechu na bultové a šlenkové biotopy, abychom redukovali chybu způsobenou nestejnoměrným vzorkováním mikrostanovišť v čase. Výsledky poskytly jasný důkaz pro znečištění vrchovišť pastvou v období 1918-1947 a nezdokumentovaným leteckým vápněním na začátku 90. let. Doporučujeme používat herbarizovaný epibryon jako důležitý zdroj informací o subrecentních podmínkách na recentně znečištěných rašeliništích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info