Informace o projektu

Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet

Kód projektu
GA206/08/0389
Období řešení
1/2008 - 12/2012
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Standardní projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
x
Spolupracujici organizace
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci

Správné vyhodnocení změn na vrchovištích, vyvolaných lidskou činností, vyžaduje nejen většinou prováděné krátkodobé fertilizační experimenty, ale rovněž výzkum dlouhodobých a střednědobých změn. Souběžný výzkum několika taxomomických skupin je rovněž užitečným přístupem. Tento projekt, realizovaný ve dvou sudetských pohořích lišících se stupněm depoziční zátěže (Jizerské hory, Jeseníky), zahrnuje pokračování a vyhodnocení 20-letého monitoringu chemismu vody a vegetace v síti 59 trvalých ploch, analýzu živin v rašelinících, měření půdní vlhkosti a rychlosti dekompozice, analýzu diverzity různých organismů (vyšší rostliny, řasy, houby, krytenky) vzhledem k aktuálnímu a dlouhodobému chemismu vody, testování konceptu paleo- a neorefugií se zahrnutím všech ostrovních biotopů v jednom území a paleoekologický výzkum v méně prozkoumaných Jeseníkách, který bude zahrnovat jak studovaná vrchoviště, tak i ostatní rašeliniště,aby bylo možné rekonstruovat vývoj vegetace, rozšíření vrchovišť a

Publikace

2015

Decomposition patterns, nutrient availability, species identities and vegetation changes in central-European summit bogs

JIROUŠEK Martin — TŮMA Ivan — ZÁHORA Jaroslav — HOLUB Petr — KINTROVÁ KateřinaHÁJEK Michal

2014

Holocene history and environmental reconstruction of a Hercynian mire and surrounding mountain landscape based on multiple proxies

DUDOVÁ LydieHÁJKOVÁ Petra — OPRAVILOVÁ Věra — HÁJEK Michal

Small ones and big ones: cross-taxon congruence reflects organism body size in ombrotrophic bogs

HÁJEK MichalPOULÍČKOVÁ Aloisie — VAŠUTOVÁ Martina — SYROVÁTKA VítJIROUŠEK Martin — ŠTĚPÁNKOVÁ Jana — OPRAVILOVÁ Věra — HÁJKOVÁ Petra

2013

Do we need soil moisture measurements in the vegetation–environment studies in wetlands?

HÁJEK MichalHÁJKOVÁ Petra — KOČÍ Martin — JIROUŠEK MartinMIKULÁŠKOVÁ EvaKINTROVÁ Kateřina

Long-term and contemporary environmental conditions as determinants of the species composition of bog organisms

JIROUŠEK MartinPOULÍČKOVÁ AloisieKINTROVÁ Kateřina — OPRAVILOVÁ Věra — HÁJKOVÁ Petra — RYBNÍČEK Kamil — KOČÍ Martin — BERGOVÁ Klára — HNILICA Radek — MIKULÁŠKOVÁ Eva — KRÁLOVÁ Štěpánka — HÁJEK Michal

Mechorosty mokřadních biotopů na vybraných lučních enklávách Krkonoš

MIKULÁŠKOVÁ EvaJIROUŠEK MartinPROCHÁZKOVÁ JanaTÁBORSKÁ Markéta

Společenstva mechorostů na horských prameništích Hrubého Jeseníku a hlavní ekologické faktory, které je ovlivňují

TÁBORSKÁ Markéta

Tracing decadal environmental change in ombrotrophic bogs using diatoms from herbarium collections and transfer functions

POULÍČKOVÁ Aloisie — HÁJKOVÁ PetraKINTROVÁ Kateřina — BAŤKOVÁ Romana — CZUDKOVÁ Markéta — HÁJEK Michal

2012

Differences in decomposition among Sphagnum species in high N polluted summit bogs in the Czech Republic

JIROUŠEK Martin — TŮMA Ivan — ZÁHORA Jaroslav — HÁJEK Michal — HOLUB Petr — KINTROVÁ Kateřina

2011

Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semi-terrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal ability sampled in the same plots

HÁJEK MichalROLEČEK Jan — COTTENIE Karl — KINTROVÁ KateřinaHORSÁK MichalPOULÍČKOVÁ AloisieHÁJKOVÁ PetraFRÁNKOVÁ Markéta — DÍTĚ Daniel

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info