Informace o publikaci

Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence

Logo poskytovatele
Autoři

DOSEDLOVÁ Jaroslava SLOVÁČKOVÁ Zuzana KLIMUSOVÁ Helena SLEZÁČKOVÁ Alena VAŠINA Lubomír BUREŠOVÁ Iva JELÍNEK Martin

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Obecným cílem našeho plánovaného výzkumu je podrobně analyzovat proměnné promítající se do procesu seberegulace ve vztahu ke zdraví a vytvořit modely zdraví podporujícího a zdraví ohrožujícího chování platné nejen pro soubor vysokoškoláků, ale pro širší českou populaci. Umožní to realizace průřezového výzkumu pracující s kohortami adolescentů, dospělých v mladé, střední a zralé fázi dospělosti i seniorů. Součástí projektu je i exploratorní studie zaměřující se zachycení neuropsychologických markerů (biochemické aktivity, bioelektrické reaktivity, konektivity přináležejících neuronálních struktur aj.) u vybraných respondentů náležejících do dvou protikladných skupin z hlediska převahy zdraví podporujícího či zdraví ohrožujícího chování. Závěry našeho široce koncipovaného výzkumu podporovaného GA ČR (č. 13-19808S) povedou k hlubšímu pochopení vztahů mezi osobností, zdravím, postoji ke zdraví, vybranými kognitivními styly a chováním, které se zdravím souvisí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info