Informace o publikaci

Current Aspects of Noise Pollution Liability in the Czech Republic

Název česky Vybrané problémy odpovědnostních vztahů za hluk v České republice
Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Aplikace a vynutitelnost ochrany zdraví před nepříznivými vlivy hlukové zátěže je v podmínkách České republiky velmi problematická. To úzce souvisí i s ochranou lidských práv, jakož i soukromoprávní a veřejnoprávní metodou právní regulace.
Související projekty: