Informace o publikaci

Aktuální právní otázky ochrany zdraví před hlukem z venkovního prostoru

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Právní úprava v podmínkách ČR před hlukem z venkovního prostředí je velmi problematická a dosud dostatečně nezaručuje adekvátní ochranu a zejména vynutitelnost práva. Nové možnosti v rámci aplikační praxe se otevírají v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku.
Související projekty: