Informace o publikaci

Reproduction of traditional religiosity in the Czech Republic: A call for comparative research in post-communist Europe

Název česky Reprodukce tradiční religiozity v České republice: výzva ke komparativnímu výzkumu v postkomunistické Evropě
Autoři

VIDO Roman PALEČEK Antonín

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na vzorce náboženské reprodukce v České republice a analyzuje je v kontextu postkomunistického regionu v poválečné periodě. Vycházíme ze základní teze formulované sekularizační teorií, jež se týká úzkého vztahu mezi modernizací a societální sekularizací. Současně sdílíme přesvědčení, že společenský význam náboženství jako kulturního jevu ve společnosti závisí principiálně na úspěšnosti jeho inter-generační a intra-generační reprodukce v čase. Náš zájem se soustředí na Českou republiku jako na jednu z nejsekularizovanějších zemí v současné Evropě. Ve své analýze se snažíme naznačit možné vysvětlení této skutečnosti. Opíráme se přitom o empirická data z International Social Survey Programme 2008.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info