Informace o publikaci

Antimikrobiální rezistence kmenů Listeria monocytogenes pocházejících od lidí a z potravin v České republice

Logo poskytovatele
Autoři

GELBÍČOVÁ Tereza KARPÍŠKOVÁ Renata

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Mikrobiologie, virologie
Klíčová slova listeria; antimicrobial resistance; human isolates; isolates from foods; disk diffusion method; E-test; PCR
Popis Cíl práce: Posoudit výskyt antimikrobiální rezistence u kmenů L. monocytogenes izolovaných od lidí a z potravin České republiky v období let 2001 až 2012. Materiál a metody: Fenotypový projev antimikrobiální rezistence byl monitorován diskovou difúzní metodou a doplněn stanovením minimální inhibiční koncentrace metodou E-testu a genů rezistence metodou PCR. Výsledky: Všechny testované kmeny (678) byly citlivé k ampicilinu, penicilinu, gentamicinu, trimetoprimu, vankomycinu a chloramfenikolu. Ojediněle byla u kmenů pocházejících z potravin prokázána rezistence k tetracyklinu (2/509) a erytromycinu (1/509). Závěr: Ve sledovaném období byla zjištěna velmi dobrá a doposud stabilní citlivost testovaných kmenů L. monocytogenes izolovaných z člověka i potravin k antibiotikům využívaných v terapii listerióz. Sporadický výskyt rezistence byl zaznamenán pouze u kmenů z potravin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info