Informace o publikaci

The role of c-Myb in site-selective metastases of breast tumors: the focus on the tumor-endothelial cell interactions

Autoři

KNOPFOVÁ Lucia BENEŠ Petr JURDIC Pierre ŠMARDA Jan

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vznik nádorů prsu a dalších druhů rakoviny často doprovází deregulace transkripčního faktoru c-Myb. U nádorů prsu byly zaznamenány jak nádorově supresivní tak tumorogenní účinky c-Myb. Podle našich výsledků mamární nádory u myší BALB/c vyvolané buňkami 4T1 se silnou expresí Myb je zřídka metastázovaly do plic na rozdíl od kontrolních nádorů, ačkoliv jejich schopnost metastázovat do kostí a jater nebyla ovlivněna. Podle naší hypotézy by mohla selektivní nevýhoda těchto buněk při kolonizaci plic vyplývat z jejich neschopnosti penetrovat cévni stěnu a pod ií uloženou mazální membránu u plicního parenchymu. V této práci jsme zkoumali funkci proteinu c-Myb při interakcích nádoru s endoteliálními buňkami. Prokázali jsme, že (1) buňky nádoru prsu MDA-MB-231 s vysokou expresí c-Myb ztratily schopnost transendoteliální migrace; (2) ektopicky exprimovaný c-Myb neovlivnil míru adheze buněk MDA-MB-231 k monovsrstvě endoteliálních buněk; (3) c-Myb způsobil snížení exprese moesinu, tj. jednoho z proteinů ERM, a intersticiální kolagenázy. Tato pozorování byla potrzena dostupnými genovými expresními profily. Odlišná regulace dynamiky cytoskeletu ovlivněním proteinů ERM a suprese intersticiální kolagenázy by mohla přispět k poškození extravazace a místně-specifickému metastázovaání prsních nádorů s vysokou expresí c-Myb.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info