Informace o publikaci

Das Eigentum juristischer Personen des öffentlichen Rechts im tschechischen Recht

Název česky Vlastnictví vybraných veřejných subjektů v české právní úpravě
Autoři

HAVLAN Petr SOCHOROVÁ Dagmar

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jahrbuch für Ostrecht
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Public property; public corporation; public universities; professional chambers; management
Popis Článek se kriticky zabývá majetkoprávní problematikou českých veřejných subjektů odlišných od státu a územních samosprávných celků. Pozornost je konkrétně věnována právní (i mimoprávní) úpravě a postavení veřejných vysokých škol, profesních komor a veřejných výzkumných institucí jakožto majetkově způsobilých právnických osob, které hospodaří podle vlastního rozpočtu a vstupují poměrně často také do majetkoprávních vztahů se zahraničními subjekty. Vzhledem k tomu, že uvedené osoby hospodaří s veřejným majetkem, je nezbytné, aby budoucí úprava byla obohacena o některé další instituty a pravidla, která umožní daným subjektům adekvátně a transparentně jednat s jinými subjekty (včetně zahraničních) v majetkoprávních věcech a odpovídajícím způsobem hospodařit a nakládat s vlastním majetkem; nepochybně je co zlepšovat také v úpravě odpovědnostního a kontrolního mechanismu v této oblasti.
Související projekty: