Informace o publikaci

Příprava a charakterizace nanočástic slitiny Cu-Ag

Autoři

VYKOUKAL Vít STÝSKALÍK Aleš ŠKODA David ZOBAČ Ondřej SOPOUŠEK Jiří VŘEŠŤÁL Jan PINKAS Jiří

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Teplota tání materiálu je závislá na velikosti částic. Nanočástice mají velkou povrchovou energii a tento fakt se u nich projevuje například ve značné depresi bodu tání. V naší práci jsme se zabývali přípravou a charakterizací nanočástic slitiny mědi a stříbra. Cílem bylo ověřit pomocí kalorimetrického měření vypočtený fázový diagram pro nanočástice této slitiny, ve kterém byl zahrnut vliv poloměru částic. Hlavní metodou přípravy byl solvotermální rozklad směsi vybraných prekurzorů kovů, které byly předrozpuštěny a poté rychle vneseny do směsi vyhřátých rozpouštědel. Rozpouštědla za vysoké teploty fungují jako redukční činidla i surfaktanty a brání růstu kovových nanočástic. Vzniklé nanočástice byly charakterizovány různými fyzikálně-chemickými metodami. Významné jsou pro nás metody využívající dynamický rozpytl světla (DLS), maloúhlový rozptyl rentgenova záření (SAXS) a elektronová mikroskopie (TEM) pro stanovení velikosti nanočástic. Jednotlivé metody poskytují výsledky, které byly vzájemně porovnávány. Fázové změny byly charakterizovány metodou DSC. Pro určení chemického složení obálky nanočástic byly využity IR spektroskopie a MS spektrometrie a chemické složení bylo stanoveno metodou ICP-OES.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info