Informace o publikaci

Úvahy nad institutem rozkladu jako prostředku ochrany práv

Autoři

SKULOVÁ Soňa

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je zamyšlením nad právní úpravou a aplikací institutu rozkladu, a to zejména z pohledu ochrany práv účastníka řízení. Zabývá se procesními aspekty z pohledu nároků na řádný opravný prostředek, možností naplnění požadavku procesních práv účastníka řízení, a požadavku objektivity a nestrannosti rozhodování, včetně vztahu rozkladové komise a vedoucího ústředního správního úřadu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info