Informace o publikaci

Implementation of International Conventions concerning Employment of Persons with Disabilities in the Czech Republic

Název česky Implementace mezinárodních úmluv týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením do právního řádu České republiky
Autoři

KOMENDOVÁ Jana

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pésci Munkajogi Közlemények
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Employment; disability; International Labour Organisation; United Nations; Council of Europe; right to work; remuneration; special working conditions; sheltered workshops
Popis Článek se zabývá mezinárodními standardy týkajícími se ochrany osob se zdravotním postižením, které Česká republika ratifikovala. Je rozdělen do tří základních kapitol. Nejprve rozebírá nástroje přijaté Mezinárodní organizací práce jako univerzální mezinárodní organizací zabývající se prací a sociálním zabezpečením. Následně pojednává o dokumentech přijatých v rámci OSN, které upravují práva osob se zdravotním postižením. Poslední kapitola je věnována nástrojům týkajících se ochrany zdravotně postižených v souvislosti se zaměstnáním, která byly přijaty Radou Evropy. Podrobně rozebírá rovněž implementaci všech zmiňovaných pravidel do právního řádu České republiky.
Související projekty: