Informace o publikaci

Využití natriuretických peptidů v diagnostice hypertrofie levé komory srdeční u obézních hypertoniků s metabolickým syndromem

Autoři

ŠPÁC Jiří BERÁNEK Michal NĚMCOVÁ Helena KIANIČKA Bohuslav SOUČEK Miroslav

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova Left ventricular hypertrophy; Metabolic syndrome
Popis Přítomnost hypertrofie levé komory srdeční (LK) zvyšuje výrazně kardiovaskulární riziko u nemocných s hypertenzí. Diagnostika hypertrofie LK u hypertoniků není snadná a stále chybí metoda umožňující jednoduchou a dostatečně citlivou diagnostiku v masovém měřítku. Zlatým standardem v diagnostice hypertrofie LKje echokardiografie a na použití natriuretických peptidů BNP aNT-proBNP (NP) k diagnostice hypertrofie LKjsou rozporné názory. Pacienti a metody: Vyšetřili jsme echokardiograficky 173 nemocných hypertoniků se známkami metabolického syndromu a mírným stupněm zvýšení krevního tlaku (130-159/85-99 mm Hg) průměrného věku 54,8 +/- 13,54 let, 119 mužů a 54 žen, kteří byli rozděleni do skupiny s BMI > 30 (skupina A s výraznou obezitou) a bez obezity -BMI < 30 (skupina B) s odběrem hladin BNP a NT-proBNP. Výsledky: Zjistili jsme pozitivní korelaci mezi NP a LVMi jak pro BNP(r = 0,169; p = 0,033), tak i pro NT-proBNP (r - 0,240; p = 0,002). NT-proBNP statisticky významné predikuje danou hypertrofii LKu lidí s BMI < 30, ale u obézních lidí (BMI > 30) nikoliv. Závěr: Nemocní s obezitou mají vyšší výskyt hypertrofie levé komory srdeční a paradoxně nižší hodnoty NP než nemocní s metabolických syndromem (MS) bez obezity. Natriuretické peptidy mají omezenou diagnostickou cenu při hodnocení hypertrofie levé komory srdeční, jsou využitelné jen u nemocných bez obezity s nepoškozenou funkcí ledvin a neporušenou systohckou funkcí myokardu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info