Informace o publikaci

Konceptuální a technologické aspekty adaptivní kartografie

Autoři

KUBÍČEK Petr FRIEDMANNOVÁ Lucie KOLÁŘ Miroslav KONEČNÝ Milan KOZEL Jiří MULÍČKOVÁ Eva STANĚK Karel ŠAFR Gustav ŠAŠINKA Čeněk ŠTAMPACH Radim ŠTĚRBA Zbyněk TAJOVSKÁ Kateřina TALHOFER Václav

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Symposium GIS Ostrava 2013 Geoinformatika pro společnost
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2013/sbornik/papers/gis2013509777d376686.pdf
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova adaptive cartographic visualization; context; WMS; emergency management
Popis V tuzemsku i v zahraničí je patrná výrazná veřejná objednávka na integrované zapojení řady vědních oborů pro zajištění krizového managementu. Pro podporu včasného a efektivního rozhodování v mimořádných a případně krizových situacích jsou potřeba aktuální geografické informace, jejich přehledné členění a rychlý a snadný přístup k nim. V souvislosti s uvedenou situací byl v rámci Laboratoře geoinformatiky a kartografie na Geografickém ústavu PřF MU v Brně řešen výzkumný záměr „Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (GEOKRIMA)“. Záměr se komplexně zabýval procesem vzniku, aktualizace, generalizace a přenosu geoinformací k uživateli a jejich kartografickou vizualizací. Příspěvek popisuje koncept adaptivní kartografické vizualizace, která je novým metodickým postupem pro uživatelsky orientované a snadněji pochopitelné vizualizace geografických dat a informací. Jsou prezentovány jak konceptuální základy adaptivní vizualizace včetně možných metod a faktorů ovlivňujících adaptaci. Následně je navržena technologická aplikace v podobě kontextové webové mapové služby. Využití adaptivních metod je dokumentováno na příkladu scénáře „Povodeň“ a pro případ senzorových měření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info