Informace o publikaci

Literatura ve filmu 30. let – Filmové adaptace ze školního prostředí ve stínu Vančurova filmu Před maturitou

Autoři

ZATLOUKALOVÁ Aneta

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Vystoupení na konferenci pořádané Ústavem stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, konané dne 30. října 2013. Příspěvek je věnován teorii a praxi filmové adaptace 30. let 20. století. Zabývá se postavením filmových adaptací v rámci celkové filmové tvorby 30. let, přičemž se tematicky zaměřuje na filmové adaptace ze školního prostředí.
Související projekty: