Informace o publikaci

Lithic raw materials in prehistoric times of eastern Central Europe

Název česky Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy
Autoři

PŘICHYSTAL Antonín

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kniha shrnuje výsledky autorovy spolupráce s archeology během zhruba 35 let a systematicky charakterizuje kamenné suroviny, které byly používány v pravěku. Pokrývá prostor České a Slovenské republiky, Maďarska, Polska, východní části Německa (Sasko, Durynsko, Bavorsko) a severního Rakouska (Dolní a Horní Rakousko, Burgenland). Úvodem jsou potenciální zdroje vhodných hornin zařazeny v geomorfologickém a geologickém kontextu. Dále jsou specifikovány přírodovědné metody využívané při určování surovin kamenných artefaktů. Nejrozsáhlejší kapitola detailně popisuje jednotlivé suroviny na štípané artefakty, podobně jsou zpracovány i horniny používané na broušené sekery a sekeromlaty, nátepní destičky, brousky, drtidla a mlecí kameny, kamenné přesleny. Pozornost je věnována také zdrojům kamenné soli, používání fosílií v pravěku a problematice kamenných pseudoartefaktů či falzifikátů. Do textu je vloženo 147 černobílých obrázků a mapek, v závěrečné barevné příloze jsou na 384 barevných fotografiích zobrazeny jednotlivé suroviny makroskopicky, pod stereomikroskopem, ve výbruse nebo jako zajímavé artefakty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info