Informace o publikaci

Informační systémy pro práci s judikaturou: Automatizované zpracování judikatury

Autoři

POLČÁK Radim

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola diskutuje povahu judikatury jako souboru informací a rozebírá možnosti automatizovaného zpracování judikatury za pomoci výpočetní techniky.
Související projekty: