Informace o publikaci

"Precedenty" a efektivnost správního trestání

Autoři

SKULOVÁ Soňa VENCLÍČEK Jiří

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pojednává o efektivnosti správního trestání v souvislosti s takzvanými „precedenty“, tedy typově významnými rozhodnutími, které zakládají ustálenou rozhodovací praxi. Nastíněná problematika je nejprve analyzována z pohledu prvoinstančního rozhodování, aby bylo následně možné provést syntézu získaných poznatků a aplikovat ji v oblasti efektivnosti druhoinstančního rozhodování.
Související projekty: