Informace o publikaci

Assessment of Technological Developments by EU Legislative Bodies

Název česky Posuzování technologického vývoje legislativními orgány EU
Autoři

KRAUSOVÁ Alžběta

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tato prezentace popisuje proces přijetí a změny legislativy Evropské unie s ohledem na technologický vývoj. Nastiňuje proces přijetí počátečního návrhu přijetí nové legislativy, metodologie pro zhodnocení těchto impulzů a proces konečného přijetí odpovídajících právních předpisů.
Související projekty: