Informace o publikaci

Deus ex Machina II

Autoři

HULKÓ Tomáš

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Daně a finance
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Financial law God automation robot
Popis V niektorých nemeckých spolkových štátoch je už dnes bežnou záležitosťou, že automatizované mechanizmim čiže stroje s prvkami umelej inteligencie vydávajú správne rozhodnutia konštitutívnymi účinkami pre fyzické osoby. Elektronické priestupkové konanie bez osobného zásahu zo strany štátu na úseku cestnej premávky je už zabehnutou technológiou. Ide však o výzmaný zásah do základných právnych princípov, keďže pri automatizovaných správnych procesov sa prakticky eliminuje správne uváženie.
Související projekty: