Informace o publikaci

Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Monografie je zaměřena na právní prostředky ochrany před venkovním hlukem v podmínkách ČR ve vazbě na právo EU. Komentována je rovněž aktuální judikatura a právní úprava vybraných zemí EU a USA.
Související projekty: