Informace o publikaci

Analýza vlivu liberalizace železničního trhu na hospodaření Českých drah

Autoři

TOMEŠ Zdeněk

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scientia et Societas
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.sets.cz
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova railway; liberalization; competition; subsidies.
Popis Česká železnice prochází procesem liberalizace trhu. V roce 2003 došlo k oddělení železniční infrastruktury do vlastnictví nezávislého manažera infrastruktury Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a k umožnění vstupu dalších železničních dopravců na existující železniční síť. Od té doby došlo k rozvoji konkurence na české železnici, kdy na českém trhu aktivně působí řada nezávislých operátorů. Ovšem i nadále si dominantní postavení na trhu udržují České Dráhy (ČD), jejichž tržní podíl v roce 2011 na trhu nákladní železniční dopravy činil 76,2% a na trhu železniční osobní dopravy 98,6% (SŽDC 2011). Zdálo by se, že díky této dominanci by České Dráhy neměly mít se vznikající konkurencí zásadnější problémy. Ovšem situace na trhu železniční dopravy je složitější. Nově vznikající konkurence se etabluje především v nejatraktivnějších tržních segmentech, kterými jsou celovlakové přepravy v nákladní dopravě a trasa Praha-Ostrava v dopravě osobní. Proto je zajímavou otázkou, jak dalece se tyto trendy promítají do hospodaření Českých Drah. Cílem tohoto článku je analýza dopadu liberalizace na hospodaření Českých Drah.
Související projekty: