Informace o publikaci

Čtenářská gramotnost a literární výchova

Autoři

CHOLASTOVÁ Jitka

Druh Článek ve sborníku
Konference Gramotnost ve škole. Sborník z konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova interpretation; aesthetic function; literature lesson; didactics; reading literacy
Popis Potřeba zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti ovlivňuje koncepci výuky českého jazyka a literatury na základní i střední škole. V literární složce předmětu se požadavek na rozvíjení tzv. funkční gramotnosti ocitá vedle tradičního estetickovýchovného zaměření. Do jaké míry je v souladu se specifickými cíli literární výchovy?
Související projekty: