Informace o publikaci

Mohou biotopy druhů v primárním areálu ovlivnit jejich invazi v sekundárním areálu?

Autoři

KALUSOVÁ Veronika CHYTRÝ Milan

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Řada studií z nedávné doby ukázala, že jednotlivé biotopy se liší počty v nich nalezených invazních druhů rostlin, tzv. invadovaností biotopu. Invadovanost je zčásti způsobena náchylností biotopu k invazi, zčásti přísunem diaspor invazních druhů z okolí. Počet nepůvodních druhů v biotopu však může být ovlivněn také počtem existujících nepůvodních druhů, které jsou schopny v daném biotopu růst (species pool). Jako odhad počtu nepůvodních druhů potenciálně kolonizujících jednotlivé biotopy v sekundárním areálu může být použit počet druhů, které pocházejí ze srovnatelných biotopů v primárním areálu. Biotopy primárního areálu se výrazně liší počty druhů, které z nich pocházejí a invadují do jiných oblastí. Protože druhy jsou přizpůsobeny podmínkám biotopu, v němž se vyskytujív primárním areálu, mohou být zvýhodněny při invazi v podobných biotopech sekundárního areálu. Důsledkem pak může být, že biotopy, které poskytují více druhů k invazi, jsou v sekundárním areálu těchto druhů také větší měrou invadovány.Vztah mezi počtem druhů, které pocházejí z jednotlivých biotopů primárního areálu, a invadovaností stejných biotopů v sekundárním areálu jsme testovali na příkladu výměny druhů mezi Českou republikou a Severní Karolínou (USA). Z vegetační databáze Severní Karolíny jsme náhodně vybrali 3386 fytocenologických snímků, které jsme přiřadili ke 12 biotopům vyskytujícím se v České republice. Mezi zaznamenanými cévnatými rostlinami jsme určili druhy původní v Severní Karolíně a nepůvodní u nás a zároveň druhy původní u nás a nepůvodní pro Severní Karolínu. Potvrdili jsme pozitivní vztah mezi počty původních druhů, které biotopy poskytují k invazi mimo primární areál, a invadovaností stejných biotopů nepůvodními druhy. Dalším krokem bude stanovení invadovanosti stejných biotopů v České republice s využitím České národní fytocenologické databáze a otestování vztahu pro opačný směr invaze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info