Informace o publikaci

Zařízení rozdělující tok tekutiny do více kanálů a jeho použití

Autoři

LACINA Karel SKLÁDAL Petr VONDÁL Jiří

Rok publikování 2013
Druh Patent
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Vydavatel
Stát vydání Česko
Číslo patentu 303976
www databáze Úřadu pro průmyslové vlastnictví
Popis Řešení se týká zařízení schopného rovnoměrně rozdělit tok tekutiny do více kanálů, zejména pro účely průtokové analýzy a průtokové injekční analýzy na více detekčních prvcích. Uvedené zařízení obsahuje hlavní přívodní kanál (5), který je přímo rozdělen na alespoň dva kanálky (10), přičemž všechny kanálky (10) mají stejný průřez, stejný tvar a stejnou délku, a každý kanálek (10) vede alespoň k jednomu detekčnímu prvku (9) a detekční prvky (9) ve všech kanálcích (10) ovlivňují tok kapaliny shodně, přičemž na odtoku kapaliny z detekčních prvků (9) je zařazena sběrná komora (8), přičemž rychlost proudění v kanálcích (10) je alespoň dvakrát větší než je rychlost proudění ve sběrné komoře (8).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info