Informace o publikaci

Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku

Autoři

SUCHÁNEK Petr KRÁLOVÁ Maria MARINIČ Peter POKORNÁ Jana REŠLOVÁ Martina RICHTER Jiří SEDLÁČEK Milan

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Z rešerší provedených z dostupné literatury, která se zabývá předmětnou problematikou a předchozích výzkumů autorů, byl vytvořen dílčí model vlivu kvality produktu (včetně spokojenosti zákazníka) na výkonnost podniku, včetně vztahu kvality produktu podniku s produkty konkurenčními. Jednotlivé veličiny (faktory) v modelu byly podrobeny výzkumu a ze statistického hlediska byl zkoumán jejich vzájemný vztah. Zároveň byl zkoumán (paralelně) vztah systému řízení kvality, výkonnosti, systémů nákladů kvality a certifikátů. Díky tomu mohl být výchozí model modifikován a rozšířen o systém řízení kvality a zároveň dynamizován (v rámci dopadu kvality produktu a systému řízení kvality na budoucí nákupy produktu a tím také nejen na současnou, ale také budoucí výkonnost podniku). Dále se podařilo (ze statistického hlediska) potvrdit vazbu a vzájemnou souvislost dílčích veličin (faktorů) v modelu. Nepodařilo se však ověřit model jako celek, a to jednak kvůli tomu, že v průběhu výzkumu doznal model určitých změn (viz výše), a jednak díky tomu, že v rámci jednoho z dílčích výzkumů byl zkoumaný vzorek příliš malý. Přesto považujeme dosažené výsledky za dostačující, zajímavé a smysluplné, které otevírají možnosti k dalším navazujícím výzkumům. Provedené výzkumy tak osvětlily množství problémů spojených s kvalitou produktu, spokojeností zákazníka, výkonností podniku i systémy řízení kvality (včetně řízení nákladů spojených s kvalitou a certifikací).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info