Informace o publikaci

K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda KYSELOVSKÁ Tereza

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Monografie je prvním dílem, které se ve středoevropském prostředí zabývá novými jevy a jejich vlivem na mezinárodní právo soukromé. Vznikla na základě potřeby analýzy směru, kterým se tato disciplína ve 21. století vydává. Mezinárodní právo soukromé jako vědní i aplikační disciplína prochází dynamickým rozvojem. Ten je dán jevy ve světové i regionální ekonomice, společenských vztazích a právu. Jedná se zejména o globalizaci, elektronizaci a rozvoj v oblasti technologií, integraci (především na úrovni regionálních ekonomických seskupení), unifikaci (na úrovni kolizní i hmotněprávní) i vývoj v otázkách doktrinálních. Vzhledem k neexistenci světové či alespoň ucelené regionální unifikace, okrajové úpravě jevů v oblasti nestátního práva dnes již není možné pochybovat o významu mezinárodního práva soukromého. Tato monografie zkoumáním jeho vývojových tendencí se snaží ukázat jak tyto trendy a s nimi spojené problémy, tak i vyhodnotit jejich dopad či naznačit možné budoucí kontury dalšího vývoje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info