Informace o publikaci

Učitelé v totalitním režimu – život a práce učitelů v Československu v letech 1969-1989

Logo poskytovatele
Autoři

ZOUNEK Jiří KNOTOVÁ Dana ŠIMÁNĚ Michal

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Autoři se ve svém příspěvku zaměřují na dějiny školství v socialistickém Československu. Konkrétně se věnují období let 1968-1989, které je nazýváno jako tzv. normalizace, tedy období obnovy prosovětského totalitního režimu a ukončení všech demokratizačních snah z let šedesátých. Období normalizace se projevilo i v oblasti vzdělávání a školství. Analogicky k politickému a společenskému vývoji byly například zastaveny reformní aktivity ve školách a byly zpřetrhány vazby na tehdejší západní svět (země za tzv. železnou oponou). Naopak byl opět posílen vliv komunistické strany ve vzdělávání, což se projevilo například v ideologizaci školní práce, omezena byla autonomie práce učitelů, neexistovala možnost studovat v zahraničí apod. Škola je chápána jako opora socialismu, opět se prosazuje a postupně zpřísňuje kádrové hodnocení žáků i učitelů. Cílem příspěvku je prezentovat první dílčí výsledky výzkumu s názvem Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (realizován s podporou GAČR). Projekt je zaměřen na prozkoumání a popsání každodenního života základní školy (ISCED 1 a 2) v období normalizace. Historický výzkum je založen primárně na metodě orální historie, jejímž prostřednictvím autoři získávají data o každodenním životě školy, ale také o životě a práci učitelů. Využitím orální historie je totiž možné získat jedinečné informace o každodennosti v normalizačním základním školství a učitelích, jejich osobních i profesních životech. Autoři využili vedle metody orální historie i tradiční postupy historikovy práce (heuristika a práce s prameny) a některé postupy vizuální historie (např. analýza obrazového materiálu, příprav na výuku). Autoři se ve svém příspěvku zaměřují na problematiku, co učitelé (pamětníci) považují za kritické okamžiky v životě školy i v profesi učitele v době normalizace, zda a jak se střetávali s normalizačním režimem apod.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info