Informace o publikaci

Domy mrtvých (pohřební nadzemní stavby na přelomu eneolitu a doby bronzové na Moravě)

Autoři

PĚNIČKA Robin

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Domy mrtvých představují jednu z nejsložitějších hrobových konstrukcí napodobující sídlištní objekty určitého společenství lidí či kultury. Studie se zaměřuje na spolehlivě dokumentované konstrukce u moravských lokalit kultury se šňůrovou keramikou, kultury zvoncovitých pohárů a únětické kultury. V hrobech s nadzemní konstrukci převažují kostry plně aktivních mužů zemřelých ve věku 25-50 let, u kterých se předpokládá vyšší společenský status (bojovník, náčelník). Studie shrnuje dosavadní poznatky o pohřebním ritu spojeném s konstukcí domu mrtvých a doplňuje je o antropologické poznatky tehdejší společnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info