Informace o publikaci

Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu? Příspěvek k evropeizaci komunální polity

Logo poskytovatele
Autoři

HAVLÍK Vratislav KOTRBOVÁ Jana ŠPOTTOVÁ Kristina

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Politologica
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova communal polity Czech cities europeanization
Popis Ambicí textu je zabývat se evropeizací české komunální polity po vstupu do EU a upozornit na skutečnost, že cílená proměna struktury magistrátu může být vhodným základem pro efektivnější využívání strukturálních fondů. Cílem práce nicméně není vyhodnotit aktivitu či pasivitu měst a ukázat na konkrétní případy, nýbrž na příkladu dobré praxe (best practice) dvou českých velkoměst, Ostravy a Olomouce, demonstrovat výhody proaktivního přístupu v rámci samosprávy. Práce tak na příkladu obou měst chce ukázat, že vhodné a promyšlené přenastavení managementu „evropských záležitostí“ v rámci magistrátu města s sebou nese možnost úspěšnějšího využívání potenciálu strukturálních fondů EU. Jinými slovy tak chceme na příkladu dobré praxe hledat korelaci mezi proaktivní evropeizací komunální polity a vyšším úspěchem v rámci využívání fondů EU.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info